ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

  1. Αρχική
  2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Μέθοδος & Στρατηγική

Σε κάθε οικοδομική πρόκληση, η Δημιουργών Τέχνημα αναλαμβάνει την εκπόνηση οικοδομικών μελετών προκειμένου να έχουμε την απαιτούμενη οικοδομική άδεια και αυτό είτε πρόκειται για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είτε για νέα οικοδομική άδεια. Με την πολύχρονη εμπειρίας μας, διευκολύνουμε την έγκριση εργασιών δόμησης εξασφαλίζοντας ότι, όλη η διαδικασία θα γίνει στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

 

Νομιμοποιήσεις & Ενεργειακά

Η ομάδα των μηχανικών μας αναλαμβάνει την νομιμοποίηση και τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών σε υφιστάμενες κατασκευές, πρόκειται για μια νόμιμη διαδικασία που αφορά τη δήλωση αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων. Ο μηχανικός που αναλαμβάνει το έργο, καλείται να καταγράψει τις αυθαίρετες κατασκευές και παραβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε υπάρχον ιδιοκτησία. Σημ. Στο νόμο 4495/17 δεν μπορούν να υπαχθούν αυθαιρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 28/07/2011.

 

Άδειες Λειτουργίας

Η έμπειρη ομάδα των μηχανικών μας αναλαμβάνει την όλη τη διαδικασία της αδειοδότησης της επιχείρησής σας, τη συλλογή και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών που ενδεχομένως απαιτούνται , όπως την Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, Διάγραμμα ροής, την Αρχιτεκτονική αποτύπωση του χώρου, σύμφωνα με τις οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα του χώρου για την λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και την τελική διαμόρφωση τού χώρου.

 

Επιδοτήσεις

Η ομάδα σχεδιασμού και εκτέλεσης των έργων που αφορούν τον τουρισμό, την βιομηχανία και άλλους κλάδους της οικονομίας, συνεργάζεται με τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου για την αξιοποίηση των προγραμμάτων που αφορούν τις επιδοτήσεις υλοποίησης μικρών η μεγάλων project. Επίσης η ενεργειακή αναβάθμιση και η "πράσινη ενέργεια" βρίσκεται μέσα στις υπηρεσίες και στην κουλτούρα της εταιρείας μας και αντανακλούν τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και την αειφορία.

 

Εμπειρία & Διαφάνεια

Με πάνω από 30 χρόνια στον κλάδο των μελετών, η Δημιουργών Τέχνημα είναι ο αξιόπιστος σύμβουλος για κάθε είδους εγκρίσεις οικοδομικών αδειών και επιδοτήσεων. Αναλαμβάνουμε σε κάθε περίπτωση την ευθύνη των διαδικασιών, προσφέροντας διαφάνεια και σιγουριά σε κάθε σας βήμα.

 

 

Συνοπτικά

Εκπόνηση οικοδομικών αδειών
Έγκριση εργασιών δόμησης 
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Νομιμοποιήσεις Τακτοποιήσεις 
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Άδειες λειτουργίας 
Προγράμματα επιδοτήσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης
Προγράμματα επιδοτήσεων Αναπτυξιακού & ΕΣΠΑ 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ, ΚΑΙ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ