Προκατασκευασμενα σπιτια, τι είναι, κόστος κατασκευης

  • Κωδικός: Προκατασκευασμενα σπιτια, τι είναι, κόστος κατασκευης
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
Προκατασκευασμένα σπίτια -  ΠΡΟΚΑΤ
 

Θεωρείται από πολλούς ο εναλλακτικός τρόπος κατασκευής στην Ελλάδα και είναι περισσότερο γνωστός για την αντισεισμικότητα την οποία παρέχει. Θεωρητικά, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για την απόκτηση μονοκατοικίας. Με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη στον τομέα των κατασκευών, πλέον, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής πολλών επιπέδων. Τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Ελλάδα προτιμάται όλο και περισσότερο.

 Γενικότερα, ο τρόπος δόμησης είναι περίπου ίδιος με αυτόν της σύμμεικτης κατασκευής με τη διαφορά να εστιάζεται στα δομικά στοιχεία τα οποία κατασκευάζονται με τη μορφή κυψελών στο εκάστοτε εργοστάσιο παραγωγής από όπου και μεταφέρονται για να συναρμολογηθούν σε βάση από μπετό (επί του οικοπέδου). Η τοιχοποιία δεν είναι φέρουσα. Αποτελεί κύριο δομικό στοιχείο πλήρωσης. Απαρτίζεται δε, από στοιχείο το οποίο φέρει συνήθως, ως μονωτικό υλικό, εσωτερικά τη διογκωμένη πολυστερίνη ή τον ηρακλείτη η άλλο υλικό και το πάχος της εξαρτάται από το είδος της τοιχοποιίας, δηλαδή από το εάν είναι εσωτερική η εξωτερική. Διαθέτει μεταλλικά πλέγματα εκατέρωθεν της μόνωσης και αυτά συνδέονται μεταξύ τους ή όχι από διαγώνια στοιχεία. Αφότου ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και το μοντάρισμα όλων των παραπάνω τότε εκτοξεύεται ένα ειδικό τσιμεντοειδές ως τελικό υλικό κάλυψης. 

Πλεονεκτήματα:

Κατάλληλος οικονομικός τρόπος κατασκευής – απόκτησης κατοικίας σε δύσκολα από πρόσβαση σημεία.

Μειωμένος χρόνος αποπεράτωσης (για κατοικία 100 m² απαιτούνται 120 ημέρες περίπου), μηδενικό κόστος ασφαλιστικών ταμείων, τελικό κόστος επένδυσης σε σχέση με τη συμβατική κατασκευή κατά 20% αναλόγως και του επιπέδου κατασκευής. 

 

Μειονεκτήματα:

Κόστος μεταφοράς κατασκευής.

Μειωμένες αρχιτεκτονικές δυνατότητες σε σχέση με άλλου είδους κατασκευές κυρίως λόγω του ότι για μεγαλύτερα κτήρια απαιτούνται πολλές μεταφορές.

Οι πιστοποιημένοι κατασκευαστές στην Ελλάδα είναι λίγοι.

 

Κόστος:

Υπολογίστε περίπου ότι απαιτούνται 750,00 ανά m², π.χ. στην περίπτωση που θέλουμε να κατασκευάσουμε μία κατοικία με συνολικό εμβαδόν τα 100 m² θα χρειαστεί να επενδύσουμε 75.000,00 € περίπου με μέσης ποιότητος υλικά εξοπλισμού.

 

Περιλαμβάνονται:

 

Τα σχέδια, (όψεις, κατόψεις).

Όλος ο κύριος εσωτερικός εξοπλισμός, ( αλουμίνια, κουζίνα, ντουλάπες ιματισμού,

εσωτερικές πόρτες, πόρτα ασφαλείας).

Όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός, ( πρίζες, διακόπτες κ.α.).

 

Δεν περιλαμβάνονται:

 

Οι εκσκαφές, η μεταφορές και η βάση από μπετό.

 

Δείτε ένα έργο προκάτ βαριάς κατασκευής -προσθήκης Ε Δ Ω.