Μεταφορά συντελεστή δόμησης, σε ποιές περιπτώσεις;

  • Κωδικός: Μεταφορά συντελεστή δόμησης, σε ποιές περιπτώσεις;
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Μεταφορά του συντελεστή δόμησης


Βαρυνόμενα ακίνητα, για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) είναι τα εξής:

Ακίνητα, με κριτήρια χαρακτηρισμένα διατηρητέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ακίνητα, χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως αρχαιολογικοί χώροι.

Ακίνητα, χαρακτηρισμένα από εγκεκριμένα σχέδια ως κοινόχρηστοι χώροι.       

Ακίνητα, εντός σχεδίου πόλεως σε χαρακτηρισμένα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία της πόλης.       

Ακίνητα, με χαμηλά κτήρια εφ̓ όσον το ισχύον μέγιστο ύψος κτηρίου της περιοχής   υπερβαίνει τα 14 μέτρα.       

Ακίνητα, σε ενεργό οικοδομικό τετράγωνο, εφ̓ όσον ο ισχύων Συντελεστής Δόμησης (εφεξής Σ.Δ.) είναι μεγαλύτερος του 2,4.      

Ακίνητα, με περιορισμούς και απαγορεύσεις.       

Ακίνητα, στα οποία ανεγείρονται υπέργειοι ή εν μέρει υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Αρμόδια υπηρεσία:

 Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτηριοδομικών Κανονισμών. Τμήμα Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης. Ταχυδρομική διεύθυνση: Μεσογείων και Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26. Αριθμός τηλεφώνου: 210 6929903-5.

Δικαιολογητικά:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται λεπτομερώς, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7 του Νόμου 2300/95 (ΦΕΚ 69/Α/12.4.95). Διαδικασία Έκδοσης τίτλων μεταφοράς Σ..Δ. (από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτηριοδομικών Κανονισμών): Η υλοποίηση τίτλων έχει μετεβιβασθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.