Εκδοση νεας οικοδομικης αδειας, ποια ειναι τα δικαολογητικα;

Εκδοση νεας οικοδομικης αδειας, ποια ειναι τα δικαολογητικα;
  • Κωδικός: Εκδοση νεας οικοδομικης αδειας, ποια ειναι τα δικαολογητικα;
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι τα εξής:

 

Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο).

Δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως μελέτης επιβλέψεως οικοδομικών εργασιών.

Τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισμός (ειδικό έντυπο).

Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη.

Μελέτη θερμομόνωσης.

Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης.

Μελέτη εγκατάστασης πυροπροστασίας και έγκριση της από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, εφόσον απαιτείται.

Μελέτη εγκατάστασης συστήματος καύσης (φυσικού) αερίου, όπου απαιτείται.

Συμβολαιογραφική δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 Υδραυλική μελέτη (ύδρευση – αποχέτευση) για κτήριο όγκου μεγαλύτερου των 800 κυβικών μέτρων συνολικά ή περισσότερων από έναν (1) ορόφους.

 Μελέτη μηχανολογικών/ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για κτήριο επιφάνειας μεγαλύτερο των 300 τετραγωνικών μέτρων οι οποίες περιλαμβάνονται στο Δ .Δόμησης (δηλαδή δεν περιλαμβάνονται το υπόγειο και η πιλοτή) και συνολικού όγκου μεγαλύτερου των 1.300 κυβικών μέτρων ή περισσότερων των τριών (3) ορόφων.

Έκδοση Βεβαίωσης Υψομέτρου Δήμου ή Κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές.

 Έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για οικοδομές οι οποίες ανεγείρονται σε χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Έγκριση της Δημόσιας Εταιρείας Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) για οικοδομές όγκου άνω των 2.500 κυβικών μέτρων.

 

Βεβαίωση του οικείου δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως.

 

Τίτλοι κυριότητας για οικόπεδα ή γήπεδα τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση.

 

Εγκρίσεις διαφόρων φορέων (βιομηχανίας, συγκοινωνιών, Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (εφεξής Ε.Ο.Τ.)), αναλόγως με τη χρήση των κτηρίων.

 

Απόδειξη προ κατάθεσης αμοιβής μελέτης από κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. 

Άδειες από την οικεία πολεοδομία όλων των υφισταμένων κτισμάτων όταν πρόκειται για προσθήκες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η νομιμότητα τους.

Δήλωση αντοχής στις περιπτώσεις προσθήκης με το σχετικό ξυλότυπο, ή και με μελέτη αν χρειάζεται, η οποία θα υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς.

 

Έκδοση Πιστοποιητικού ιδιοκτησίας (από το οικείο υποθηκοφυλακείο).

 

Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.

 

Βεβαίωση Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (εφεξής Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για τις αμοιβές μηχανικών. 

 

Συμπληρωματικά έγγραφα για ειδικά κτήρια: Πέραν των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και προκειμένου για την έκδοση αδείας για ειδικά κτήρια απαιτούνται τα εξής συμπληρωματικά έγγραφα, αναλόγως της χρήσεως των κτηρίων.

 

Κτήρια κινηματογράφων και θεάτρων Εγκεκριμένα σχέδια από την επιτροπή ασφαλείας κινηματογράφων καθώς και  άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια κατά το νομό υπηρεσία.  
        

 Κτήρια σταθμών αυτοκινήτων:Εγκρίσεις από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (εφεξής (ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ.) και από τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας του προαναφερθέντος Υπουργείου για τυχόν υπάρχουσα βιομηχανική εγκατάσταση.

Τέλος, έγκριση από τη Διεύθυνση Οικισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλίσεις.

 

Κτήρια βιομηχανικά και βιοτεχνικά Έγκριση από το ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. προκειμένου για προσθήκες σε εργοστάσια. Επίσης, απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας για την κατασκευή ή μη καταφυγίου και έγκριση της Διεύθυνσης Οικισμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τυχόν πολεοδομικές παρεκκλίσεις.

 

Κτήρια πτηνοτροφείων, στάβλων, ιπποφορβείων, βουστασίων και  παρεμφερών εγκαταστάσεων: Έγκριση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θεώρηση τοπογραφικού διαγράμματος και με την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων από κατοικημένες περιοχές.

 

Κτήρια νοσοκομείων, κλινικών: Έγκριση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

       

Αθλητικές εγκαταστάσεις: Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

 Κτήρια εκπαιδευτηρίων κ.λπ.: Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και από τη Διεύθυνση Οικισμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προκειμένου να εξακριβωθούν τυχόν παρεκκλίσεις.

 

 Κτήρια ξενοδοχείων, ξενώνων, μοτέλ κ.λπ.:  Έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. και από τη Διεύθυνση Οικισμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προκειμένου για παρεκκλίσεις.

 

Οικοδομές σε προσφυγικούς οικισμούς:
 Έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία θα συνοδεύεται από το παραχωρητήριο.

 

Ανέγερση ναών, ναΐσκων: Άδεια από τη Διεύθυνση Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας.

 

Επισήμανση:

 Σε περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομής σε χώρους οικοδομήσιμους οι οποίοι, όμως έχουν χαρακτηρισθεί για άλλο σκοπό, πριν χορηγηθεί δηλαδή η όποια άδεια, ερωτάται ο αντίστοιχος φορέας που έχει δεσμεύσει το οικόπεδο, ο οποίος εντός τακτής προθεσμίας θα πρέπει να το απαλλοτριώσει, άλλως πρέπει να χορηγηθεί η άδεια.