Μελέτη αποκατάστασης πέτρινου, πόσο κοστίζει;

Μελέτη αποκατάστασης πέτρινου, πόσο κοστίζει;
  • Κωδικός: Μελέτη αποκατάστασης πέτρινου, πόσο κοστίζει;
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Με το σημερινό μας άρθρο θα προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους ιδιοκτήτες των πέτρινων σπιτιών σχετικά με το κόστος μελέτης που αφορά την αναπαλαίωση ενός παλαιού πέτρινου κτίσματος.

Καταρχήν όπως όλες οι διαπιστευμένες μελέτες αποκατάστασης κτηρίων, έτσι και η μελέτη αποκατάστασης ενός πέτρινου κτίσματος πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να περιλαμβάνει όλες όσες εργασίες απαιτούνται. Απαραίτητη επίσης κρίνεται και η μεθοδολογία καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Γενικά οι ολοκληρωμένες μελέτες, πρέπει να γίνονται σχολαστικά, παρουσιάζοντας την κάθε λεπτομέρεια επέμβασης πολύ ξεκάθαρα και με κύριο γνώρισμα το επιθυμητό αποτέλεσμα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η μακροχρόνια καλή στατική συμπεριφορά του πέτρινου κτηρίου και αυτό αφορά την κάθε είδους αντιξοότητα που μπορεί να παρουσιαστεί π.χ. λόγω φυσικών φαινομένων.

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σωστή μελέτη; α) την καταγραφή των απαιτούμενων εργασιών βάση της εικόνας που παρουσιάζει το πέτρινο, β) την μέθοδο των απαιτούμενων επεμβάσεων, γ) τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τέλος την επίβλεψη εφαρμογής των απαιτούμενων εργασιών και υλικών έτσι ώστε να έχουμε πιστότητα έργου.

Πόσο θα σας κοστίσει μία τέτοιου είδους μελέτη; η απάντηση στο ερώτημα αυτό, μοιάζει να μην είναι εύκολη και αυτό λόγω της μεγάλης ανομοιομορφίας που παρουσιάζουν τα πέτρινα, οι παράγοντες εκτίμησης διαφέρουν κατά πολύ από το ένα κτίσμα στο άλλο.

Επιγραμματικά και μόνο, αναφέρουμε τους δέκα κύριους παράγοντες που καθορίζουν το κόστος της μελέτης που είναι οι εξής παρακάτω:

1.    Χρονολογία αρχικής κατασκευής, (κατά προσέγγιση).

2.    Έδαφος και θέση, (βραχώδη έδαφος – επικλινές κ.α.). 

3.    Πάχος εξωτερικών τοιχίων, (πλέξη λίθων – τρόπος κ.α.).

4.    Θεμελίωση, ( εάν υπάρχει – τρόπος θεμελίωσης – βάθος).

5.    Εικόνα υπάρχουσας κατάστασης, (ρωγμές – καθίζηση – αρμοί).

6.    Εικόνα επιπέδων, (εάν στηρίζει επιπλέον όροφο η περισσότερους).

7.    Εικόνα συντήρησης, (εάν έχει δεχθεί φροντίδα διατήρησης στο παρελθόν).

8.    Ανάγκες νέας εσωτερικής χωροθέτησης, (διαμόρφωση εσωτερικών χώρων).

9.    Ανάγκες νέων πρόσθετων κτισμάτων, (επιπλέον τετραγωνικά στο υπάρχον).

10. Ανάγκες νέων μηχανολογικών επεμβάσεων, θέρμανση – ψύξη –μηχανολογικά

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι, είναι λάθος να κάνουμε εκτίμηση κόστους μελέτης εάν δεν υπάρχει σαφή εικόνα για όλα τα παραπάνω. Το κόστος μελέτης για ένα νέο κτήριο, πέτρινο, η συμβατικό, η ακόμη και σύμμικτης κατασκευής κτήριο, είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστεί – αποτυπωθεί και αυτό γιατί πολύ απλά έχουμε να κάνουμε με αρχική κατασκευή.

Το κόστος μελέτης για μία αναπαλαίωση ενός πέτρινου σπιτιού η ενός παλαιού νεοκλασικού κτηρίου πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ειδικευμένης μελέτης και οι λόγοι που την καθιστούν ιδιαίτερη ως διαδικασία είναι οι εξής παρακάτω:

1.    Αποσαφηνίζουν την φερεγγυότητα των επεμβάσεων.

2.    Αποκαλύπτουν το τελικό οικονομικό κόστος δαπάνης του έργου.

Είναι προτιμότερο να γνωρίζετε, νωρίτερα από οποιαδήποτε εργασία προτίθεστε να κάνετε τις εργασίες επέμβασης – αποκατάστασης της ιδιοκτησίας σας καθώς και το προβλεπόμενο κόστος από το να μπείτε σε έναν κυκεώνα απόψεων του κάθε εμπειρικού μάστορα η εργολάβου.

Αναζητήστε τον Πολ. Μηχανικό, η τον Αρχιτέκτονα, η έστω κάποιον αποδεδειγμένα δομικό τεχνικών έργων που έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια με παρόμοια έργα αναπαλαίωσης πέτρινων κτισμάτων και προχωρήστε σε μια ξεκάθαρη συζήτηση μαζί του.

Ζητήστε από τον άνθρωπο που θα εμπιστευτείτε να επισκεφτεί το πέτρινο κτίσμα, ακόμη και εάν αυτό βρίσκεται στην πιο απομακρυσμένη περιοχή από την έδρα του, γνωρίζετε άλλωστε ότι είναι προτιμότερο να επωμιστείτε αρχικά το κόστος μεταφοράς και τα έξοδα της παρουσίας του στο ακίνητο σας και ζητήστε κατόπιν να μάθετε το κόστος της μελέτης του.

Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο νοικοκυρεμένο και ασφαλή να πληρώσετε λίγα χρήματα παρά να πληρώσετε πολλά για εργασίες και υλικά που δεν θα αποτελούν εγγύηση στατικότητας και οικονομικής δαπάνης.