Ανακαίνιση της Ενωσης Κωφών Ελλάδος στην Αθήνα

Ανακαίνιση της Ενωσης Κωφών Ελλάδος στην Αθήνα
  • Κωδικός: Ανακαίνιση της Ενωσης Κωφών Ελλάδος στην Αθήνα
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α    Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ: ……………………………………………………..Ανακαίνιση

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………..Αθήνα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ……………………………………………Ε. Κ. Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: …………………………..100 τ. μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ……………………..Συνεργάτες

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ………………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: …………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ……............................................Δημιουργών Τέχνημα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ………………………………………...Συνεργάτες D T