Κατοικία στην Σαρωνίδα

Κατοικία στην Σαρωνίδα
  • Κωδικός:
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α    Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ: ……………………………………………………..Κατοικία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………..Σαρωνίδα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ……………………………………………Ιδιώτης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: ………………………….. 140 τ. μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: …………………….. Μελίνα & Συνεργάτες

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ………………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: …………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ……...........................................Δημιουργών Τέχνημα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ………………………………………...Μελίνα Ξένου.