Αναπαλαίωση Νεοκλασικού Σύρος Κυκλάδες

Νέο Αναπαλαίωση Νεοκλασικού Σύρος Κυκλάδες
  • Κωδικός:
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

 ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α    Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ: ……………………………………………………..Αναπαλαίωση Νεοκλασικού Κτηρίου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………..Κυκλάδες

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ……………………………………………Ιδιώτης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: …………………………..259 τ. μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ……………………..Μελίνα & Συνεργάτες

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ………………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: …………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ……..........................................Δημιουργών Τέχνημα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ………………………………………...Μελίνα Ξένου