Αναπαλαίωση Νεοκλασικού κτηρίου

Νέο Αναπαλαίωση Νεοκλασικού κτηρίου
  • Κωδικός:
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

 ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α    Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ: ……………………………………………………..Αναπαλαίωση Νεοκλασικού

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………..Ιόνιο

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ……………………………………………Ιδιώτης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: …………………………..198 τ. μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ……………………..Μελίνα & Συνεργάτες

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ………………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: …………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ……..............................D T 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ………………………………………...Μελίνα Ξένου.