Ανακατασκευή σπιτιού στην Κηφισσιά

Ανακατασκευή σπιτιού στην Κηφισσιά
  • Κωδικός: Ανακατασκευή σπιτιού στην Κηφισσιά
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α    Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ: ……………………………………………………..Ανακατασκευή

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………..Κηφισσιά  

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ……………………………………………Ιδιώτης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: …………………………..136 τ. μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ……………………..Μελίνα & Συνεργάτες

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ………………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: …………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ……............................................ Δημιουργών Τέχνημα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ………………………………………..Μελίνα Ξένου.