Ανακατασκευή σπιτιού. Αχαρνές

Ανακατασκευή σπιτιού. Αχαρνές
  • Κωδικός: Ανακατασκευή σπιτιού. Αχαρνές
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α    Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ: ……………………………………………………..Ανακατασκευή

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………..Αχαρναί

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ……………………………………………Ιδιώτης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: ………………………….. 127 τ. μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ……………………..Μελίνα & Συνεργάτες

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ………………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: …………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ……..........................................Δημιουργών Τέχνημα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ………………………………………...Μελίνα Ξένου.