Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα

Η λίστα Συγκρίσεως σας περιέχει:
Ανακατασκευή σπιτιού στην Καλογρέζα
Ανακατασκευή σπιτιού στην Καλογρέζα

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α    Ε Ρ Γ Ο Υ

ΕΡΓΟ: ……………………………………………………..Ανακατασκευή

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: …………………………………………..Αθήνα Καλογρέζα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: …………………………………………… Ιδιώτης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: …………………………...85 τ. μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ……………………..Μελίνα & Συνεργάτες

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ………………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: …………………………………. Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ……..........................................Δημιουργών Τέχνημα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: ………………………………………...Μελίνα Ξένου.


0,00€ 


Με τα επιλεγμένα: