Ανακαινιση και επιβλεψη έργου

  1. Αρχική
  2. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
  3. Ανακαινιση και επιβλεψη έργου
Ανακαίνιση κτιρίων - Ανακαινιση και επιβλεψη έργου Ανακαίνιση Κτιρίων
  • Κωδικός: Ανακαινιση και επιβλεψη έργου
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

Ανακαίνιση κτιρίων

Επίβλεψη έργου - Στάδια εργασιών

Το πιο νευραλγικό κομμάτι των εργασιών, μετά τη μελέτη και το σχεδιασμό του έργου, είτε πρόκειται για μια απλή ανακαίνιση, είτε για μία γενική ανακαίνιση είναι η επίβλεψη.

Οι υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευαστικών έργων, ή έργων ανακαίνισης, αφορούν ουσιαστικά την παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου και εξασφαλίζουν παράλληλα την ολοκλήρωση της κατασκευής του μέσα στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά πλαίσια τα οποία έχει θέσει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του. Οι υπηρεσίες επίβλεψης έργων περιλαμβάνουν εργασίες, οι οποίες συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

Μέριμνα για την επιλογή των καταλληλότερων υλικών.

Συντονισμός των εργαζομένων του έργου.

Ποιοτικός και οικονομικός έλεγχος των μελετών.

Επίβλεψη του έργου μέχρι και την αποπεράτωση των εργασιών.

Η τεχνική επίβλεψη του έργου, περιλαμβάνει:

Την εκπόνηση και παρακολούθηση αναλυτικού προγράμματος και χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

Τον ποιοτικό έλεγχο και τη διαχείριση της κατασκευής του σε όλα τα στάδια εξέλιξης.

Τη σύσταση και αξιολόγηση ικανών εργολάβων, τεχνικών ή και υπεργολάβων σχετικών με την κατασκευή του έργου καθώς και την κατάθεση των οικονομικών

προσφορών τους.

Την επιλογή των όποιων προμηθευτών.

Τέλος, όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την οικονομική παρακολούθηση του έργου, το οποίο σαφώς πρέπει και περιλαμβάνει τον έλεγχο του τελικού προϋπολογισμού αποπεράτωσης - κατασκευής του έργου.

 

Η Δημιουργών Τέχνημα, προκειμένου να διατηρήσει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές σε όλες τις φάσεις του έργου οι οποίες αφορούν τη διαχείριση και την επίβλεψη (του έργου), έχει εισάγει και χρησιμοποιεί ειδικά προγράμματα λογισμικού προκειμένου να ελέγχει συνεχώς την ποιότητα αλλά και το κόστος των κατασκευών.

Όλα αυτά, μαζί με τη χρήση της τελευταίας κατασκευαστικής τεχνολογίας, εγγυώνται την έγκαιρη  παράδοση σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κάθε έργου, με απόλυτη τήρηση των  προτύπων ποιότητας.

Στην περίπτωση κατά την οποία έχετε δικά σας τεχνικά συνεργεία, ή ακόμη και δικούς σας τεχνικούς η Δημιουργών Τέχνημα αναλαμβάνει και κατά αποκοπή έργα επίβλεψης· ακόμη δηλαδή και για λογαριασμό τρίτων, ή και άλλων κατασκευαστικών εταιρειών.

 

Τεχνικά θέματα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Ετικέτες: Ανακαίνιση κτιρίων, Ανακατασκευή παλαιών κτιρίων, Επισκευές κτιρίων, Διακόσμηση σπιτιού, Διακόσμηση εσωτερικών χώρων, Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, Κατασκευές κτιρίων, Ανακαινίσεις κτιρίων, Ανακαινιση, και, επιβλεψη, έργου, Ανακαίνιση, Κτιρίων