Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα

Ανακαινιση κτιρίων ενημερωθειτε σωστα » Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

Περιγραφή

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2014 -2020

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.

Πληροφοριακά, το ελληνικό πρόγραμμα είναι το τρίτο μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας).

Η Ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών στην χώρα μας αποτελεί ουσιαστικά την συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον.
Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων οι κατοικίες ανήκουν σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

To "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"  παρέχει όλα εκείνα τα οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους για να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας.
Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που υποστηρίζει το πρόγραμμα είναι οι εξής παρακάτω꞉
Εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία, την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων και την  αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης για το κτήριο σας.
Το πρόγραμμα αφορά μονοκατοικίες, πέτρινα σπίτια, διαμερίσματα, πολυκατοικίες.
Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με το "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"  κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για πληροφορίες που αφορούν εργασίες ανακαίνισης η αναπαλαίωσης του σπιτιού σας σε σχέση με το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας

 

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα. Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον: • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. • Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη. • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον 7 κατηγορίες , γίνεται σαφές ότι οι νέες κατηγορίες προστίθενται βάση των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων των ωφελούμενων. Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου. Η μεγάλη τομή που εισάγει το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική. Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες: 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης. 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να: • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες Έγινε (5/2/18) η δωρεά από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών του πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες και να διασφαλισθεί η διαφάνεια ως προς την εξυπηρέτηση των αιτήσεων με βάση την απόλυτη χρονική σειρά υποβολής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί το μεγάλο πρόβλημα που κληρονομήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, των εκκρεμών εγκεκριμένων αιτήσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν, καθώς δεν είχαν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, βρίσκεται στη διεύθυνση exoikonomisi.ypen.gr, για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Γνωρίζετε ότι, Πράσινα δομημένο κτίριο, νοείται ένα κτίριο σωστά μονωμένο, όπου τα κουφώματά του φέρουν θερμοδιακοπή, οι υαλοπίνακές του είναι ενεργειακοί, έχει μια πλήρη θερμομόνωση στην ταράτσα του και στις προσόψεις του και υπάρχει ένας τελευταίας τεχνολογίας καυστήρας – λέβητας ή ακόμη κι εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης, όπως είναι η σόμπα πέλετ, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό καλοριφέρ, κλπ., έχει πολύ λιγότερες ανάγκες για ψύξη και θέρμανση και εξοικονομεί πολλά χρήματα κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε ένα σπίτι χωρίς μόνωση παρατηρούνται οι εξής απώλειες: • Από την ταράτσα περίπου 25% της συνολικής απώλειας. • Από τη τοιχοποιία περίπου 42% • Από τα κουφώματα αλουμινίου περίπου 21% (ανάλογα το πόσα έχουμε) • Και από καμινάδες, εξαεριστήρες κλπ. 13%

 

Σύγκριση
 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>