Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

Μελέτες - Σχεδιασμός - Αδειοδοτήσεις  

Η Δημιουργών Τέχνημα είναι στελεχωμένη από αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, μηχανικό δομικών έργων, μηχανολόγο μηχανικό και μηχανικό στατικών, όλοι τους έμπειροι στη σχεδίαση, εκπόνηση και παρακολούθηση τεχνικών έργων.

Η ομάδα μας, επιπλέον, ενισχύεται και από μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες σε όλη σχεδόν την Επικράτεια και είναι σε θέση να εκπονεί κάθε είδους τεχνική μελέτη η οποία απαιτείται και είναι απαραίτητη για το δικό σας τεχνικό έργο.

 

Ενδεικτικά εκπονούνται οι κάτωθι μελέτες:

 

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτηρίων (ιδιωτικές κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, πολυώροφα κτήρια, ξενοδοχεία, κτήρια γραφείων).

Μελέτες επιμετρήσεων και κοστολογήσεις.

Στατικές μελέτες - επεμβάσεις για την ενίσχυση κτηρίων.

Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές μελέτες κτηριακών έργων -ξενοδοχείων, εργοστασίων κ.α.

Οικονομοτεχνικές μελέτες επενδύσεων επιχορηγούμενες από επιδοτήσεις.

 

Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) καθώς επίσης και ο Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος θεωρούνται από την εταιρεία μας ότι προσθέτουν ποιότητα διαβίωσης με απόλυτα οικονομικά κριτήρια. Στο τεχνικό σκέλος «Ενεργειακή αναβάθμιση» η εταιρεία αναλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες μελέτης και  υλοποίησης των κύριων παρεμβάσεων – απαιτήσεων οι οποίες προκύπτουν από την ενεργειακή μελέτη βάσει κανονισμού για τα νέα κτήρια ή την ενεργειακή επιθεώρηση για τα υφιστάμενα.

 

Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης κυρίως αφορούν:

 

Την θερμομόνωση τού κελύφους κτηρίου (δώμα, πιλοτή, εξωτερικοί τοίχοι).

Την εγκατάσταση συστήματος καύσης φυσικού αερίου.

Την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς και παραγωγής ζεστού νερού με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως γεωθερμίας, αεροθερμίας, ηλιοθερμίας (τεχνολογίας φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων παραγωγής ενέργειας).

Την τοποθέτηση ειδικών συστημάτων σκίασης.

Την αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων.

Επισήμανση: Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση κτηρίου, (μεγαλύτερου των 50 τετραγωνικών μέτρων). Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια καταρτισμένους μηχανικούς, οι οποίοι επιπρόσθετα είναι και πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και εντός δύο ημερών, από την επίσκεψη στο ακίνητό σας (εντός τού νομού Αττικής), εκδίδουν το απαραίτητο πλέον Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

Το κόστος έκδοσης του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν τις οικονομικές δυσκολίες της σημερινής εποχής, μειώνεται αφού εφαρμόζονται σημαντικές εκπτώσεις επί των ελαχίστων νομίμων αμοιβών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Διαχείριση τεχνικών έργων

Η εταιρεία μας διαθέτει, επιβλέποντες εργοδηγούς και αναλαμβάνει την επίβλεψη οποιουδήποτε οικοδομικού τεχνικού έργου. Ο στόχος μας είναι η ποιοτική εφαρμογή όλων όσων απαιτεί κάθε τεχνικό έργο όσο μεγάλο η μικρό και αν είναι.

Ειδικότερα η εταιρεία επιμελείται:

 

Το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγράμματος για την οργάνωση των φάσεων έργου.

Την κοστολόγηση και την οικονομική παρακολούθηση τού έργου.

Την υποστήριξη στην επιλογή των υλικών και συνεργείων.

Την τήρηση των ημερολογίων, τη συμπλήρωση εντύπων τού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) κ.λπ.

Τις επιμετρήσεις και την παραλαβή των επιμέρους φάσεων τού έργου.

Την απόδοση λογαριασμών στον ιδιοκτήτη.

Ενημέρωση: Πολλοί ιδιώτες και μάλιστα σε όλη την Ελλάδα μάς έχουν εμπιστευτεί την πλήρη επίβλεψη και την παρακολούθηση των κατασκευών ή ανακατασκευών στις οποίες έχουν προχωρήσει χωρίς την ανάθεση σε μια κατασκευαστική, οι λόγοι είναι πάρα πολλοί για να αποτυπωθούν σε αυτή την αναφορά, η ουσία είναι και παραμένει μόνο μία, ποιοτική κατασκευή χωρίς αστοχίες στον οικονομικό προϋπολογισμό.

 

Ανακατασκευές κτηρίων

 Η ανακατασκευή - αναπαλαίωση κτηρίων είναι σίγουρα από μόνη της ιδιαίτερη κατηγορία έργου. Κάθε είδους κατασκευαστική λεπτομέρεια συνδέει το παρελθόν με το παρόν αλλά και σίγουρα προσδιορίζει το μέλλον τού κτηρίου. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες μαζί με τη γενική εικόνα αναδεικνύουν την ιστορία τού κάθε κτηρίου, σηματοδοτούν την εποχή αλλά και το δημιουργό αυτών ο οποίος τα κατασκεύασε. Εμείς πιστεύουμε ότι εκτός από τον σεβασμό, απαιτούν βαθειά γνώση καθώς και μεγάλη εμπειρία, πριν από κάθε μικρή ή μεγάλη τεχνική παρέμβαση αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων μελέτη έργου. 

Ειδικότερα η εταιρεία αναλαμβάνει:

 

Έλεγχο και μελέτη στατικής επάρκειας δομικών στοιχείων.

Εκπόνηση μελέτης για την κύρια αποκατάσταση δομικών στοιχείων.

Ενίσχυση  φέρουσας τοιχοποιίας και δομικών στοιχείων.

Τσιμεντοενέσεις, ρητινοενέσεις, ανθρακοϋφάσματα.

Αμμοβολές, υδροβολές, αρμολογήσεις γκανάιτ.

Εφαρμογή άλλων τεχνικών επεμβάσεων.

  

Ενημέρωση: Η αρχιτεκτονική παράδοση αποτελεί το βασικό άξονα βάσει τού οποίου πραγματοποιούνται οι όποιες επεμβάσεις. Αυτές, κατά κύριο λόγο, αποσαφηνίζονται μετά από πλήρη μελέτη εφαρμογής και υλικών τα οποία πρόκειται να επιλεγούν. Οι ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού των κτηρίων αυτών καθώς και η επιλογή και η χρήση των πλέον σύγχρονων υλικών, όπως τα ανθρακοϋφάσματα, οι αδρανοποιητές οπλισμών, τα ειδικά δομικά υλικά, επιλέγονται με κύριο γνώμονα την υπερκάλυψη των απαιτήσεων για κύρια αντισεισμική θωράκιση.

 

Ανακαινίσεις κτηρίων

Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης μερικές ή γενικές ανακαινίσεις με ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού αλλά και εφαρμογής. Μετά από 22 έτη εμπειρίας, με σύμμαχο τα πλέον σύγχρονα υπολογιστικά μέσα, έχουμε τη δυνατότητα για γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις.

Ειδικότερα η εταιρεία αναλαμβάνει: 

 

Ανακαινίσεις οικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων, εξοχικών σπιτιών.

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, γραφείων, καταστημάτων.

Ανακαινίσεις χώρων φιλοξενίας, ξενοδοχείων, πανσιόν.

Αρχιτεκτονικές προτάσεις εσωτερικού χώρου.

Διακόσμηση, προτάσεις και υλοποίηση.

Αρχιτεκτονική διαμόρφωση κήπων.

Επισήμανση: Οι εργασίες ανακαίνισης σπιτιού - κτηρίου, πρέπει να γίνονται αυστηρά με σειρά προτεραιότητας. Η δε μελέτη ανακαίνισης ή αναπαλαίωσης πρέπει να προηγείται πριν από κάθε εργασία.

Οι τεχνικοί οι οποίοι θα υποστηρίξουν το όποιο έργο αναπαλαίωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή τεχνικών έργων ανακαίνισης και αναπαλαίωσης. Όταν όλα τα παραπάνω συνδυαστούν στα πλαίσια τού επιθυμητού κόστους τότε είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ποιοτική αναβάθμιση του χώρου στο οποίο ζούμε ή εργαζόμαστε.

 

Μεταβείτε στην σελίδα με τα έργα αναπαλαίωσης κάνοντας κλικ  Ε Δ Ω.