Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα

Κατασκευη νεο κτίριο, ενημερωθείτε σωστά » Συμβατική νέα κατασκευή κτηρίου, τι είναι; το κόστος;

Περιγραφή

Συμβατική νέα κατασκευή κτηρίου, τι είναι; το κόστος;
Συμβατική νέα κατασκευή κτηρίου, τι είναι; το κόστος;

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 Το κόστος ανέγερσης νέας κατοικίας είναι ο ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την όποια απόφαση θα πάρετε. Αποτελεί δε, κύριο στοιχείο για την απρόσκοπτη έναρξη του.

 Οι τιμές κατασκευής οι οποίες κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά ποικίλουν. Η κάθε μία από αυτές είναι συνυφασμένη με την ποιότητα των υλικών και της ποιοτικής και προσεγμένης ή όχι εργασίας. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πολύ συνοπτικά το κόστος για συμβατική κατασκευή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Θεωρείται ο κλασικός τρόπος κατασκευής και κατά πολλούς ο πλέον διαδεδομένος στην Ελλάδα. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από σιδηροπαγές σκυρόδεμα, κολώνες, δοκάρια, πλάκα από μπετό και η τοιχοποιία κυρίως από τούβλα, τα οποία δέχονται ως κάλυψη τα επιχρίσματα κ.α.

 

Πλεονεκτήματα: Οικείος και γνώριμος ο τρόπος καθώς και η μέθοδος κατασκευής του, άρα μικρότερη θεωρητικά ανασφάλεια για τον ιδιοκτήτη. Πολλά τεχνικά γραφεία και εργολάβοι, άρα μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα.

Μειονεκτήματα: Μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης - αποπεράτωσης, (υπολογίστε ότι για κατοικία 100 m² απαιτούνται περίπου 250 ημέρες). Μεγαλύτερο τελικό κόστος σε σχέση με άλλες κατασκευές π. χ. σε σχέση με μία σύμμεικτη κατασκευή, επιβαρύνσεις ασφαλιστικών ταμείων, (βλέπε Ι. Κ. Α.).

Κόστος: Υπολογίστε περίπου ότι απαιτούνται ανά m² 1.150,00 € π.χ. Στην περίπτωση που θέλουμε να κατασκευάσουμε μία κατοικία με συνολικό εμβαδόν τα 100 m² θα χρειαστεί να επενδύσουμε 115.000,00 € περίπου με μέσης ποιότητος υλικά εξοπλισμού.

 

Περιλαμβάνονται:

Τα σχέδια, (όψεις, κατόψεις).

Η έκδοση άδειας, (με την κατάθεση στο Πολεοδομικό γραφείο της περιοχής σας).

Όλες οι επιβαρύνσεις, ( ασφαλιστικά ταμεία, αμοιβές).

Όλα τα οικοδομικά υλικά, ( τσιμέντα, άμμος, ασβέστης, τούβλα, σίδερα, μονωτικά).

Όλα τα μηχανήματα, (μπετονιέρα, φορτηγά κ.α.).

Όλα τα εργατικά, (τεχνικοί και βοηθοί).

Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός, (θέρμανση, ηλεκτρολογικά).

Όλος ο κύριος εσωτερικός εξοπλισμός, (αλουμίνια, κουζίνα, ντουλάπες ιματισμού,

εσωτερικές πόρτες, πόρτα ασφαλείας).Όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός, ( πρίζες, διακόπτες κ.α.).

 

Δεν περιλαμβάνονται: Οι εκσκαφές, η θεμελίωση, υπόγεια, βεράντες, κάγκελα, θερμική πρόσοψη, τα οικοδομικά ένσημα ΕΔΩ.

 

Σύγκριση
 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>