Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα

Ανακαινισης αναπαλαιωση τεχνικά άρθρα. » Γεωθερμία, τι είναι;

Περιγραφή

Γεωθερμία, τι είναι;
Γεωθερμία, τι είναι;

Γενικά η γεωθερμία είναι μία μορφή ήπιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, θεωρείται ως η μόνη ανανεώσιμη ενέργεια κατά την γνώμη των ειδικών, επίσης θεωρείται ως η μόνη πραγματική "πράσινη" επένδυση, μια επένδυση η οποία τηρεί τα όσα υπόσχεται για εγγυημένη απόδοση.

Ειδικότερα η γεωθερμία είναι ουσιαστικά η εκμετάλλευση της θερμικής ικανότητας του εδάφους και της παρουσίας του υπόγειου νερού και αυτό για την παραγωγή ψύξης – δροσισμού αλλά και θέρμανσης η οποία μπορεί και επεκτείνεται στην διαδικασία παραγωγής ακόμη και ζεστού νερού. Η πηγή της γεωθερμίας λοιπόν, είναι η ενέργεια από τον ήλιο η οποία με την μορφή ακτινοβολίας τροφοδοτεί με θερμότητα την επιφάνεια της γης, ουσιαστικά αυτή είναι που αποτελεί και την μοναδική πραγματική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Η γεωθερμία αυτού του είδους, ονομάζεται και αβαθής γεωθερμία με την θερμοκρασία εδάφους – νερού να φτάνει έως 25°C. Η γεωθερμία ως πηγή ενέργειας, είναι η μοναδική πράσινη ενέργεια σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε γεωγραφική θέση του πλανήτη μας χωρίς να εξαρτάται από την ηλιοφάνεια, τον άνεμο, το κύμα ακόμη και την βαρύτητα.

 

Πως δουλεύει ; 

Με την χρήση κατάλληλων μηχανικών συστημάτων που έχουν ως "καρδιά λειτουργίας" την αντλία θερμότητας (η αλλιώς heat pump), με τον μηχανισμό αυτόν εξασφαλίζεται όλο τον χρόνο η κάλυψη αναγκών ψύξης - θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης σε κτίρια οποιασδήποτε μορφής, απαιτήσεων. Ουσιαστικά η αντλία θερμότητας είναι ο μηχανισμός αυτός που απορροφά την θερμική ενέργεια από το έδαφος και την μεταφράζει σε απόδοση.

 

Πως γίνεται;

Η εξαγωγή της γεωθερμίας από το υπέδαφος γίνεται με την κατασκευή ειδικών γεωθερμικών γεωτρήσεων, αυτές με την σειρά τους οδηγούν την εξαγόμενη ενέργεια στην γεωθερμική αντλία. Οι γεωτρήσεις αυτές άλλες φορές εξάγουν την ενέργεια αποκλειστικά από τα ίδια τα εδάφη χωρίς δηλαδή την άντληση υπόγειου νερού ενώ σε κάποιες των περιπτώσεων η ενέργεια εξάγεται από το υπόγειο νερό με την διαδικασία άντλησης του. Συνήθως για να διατηρηθεί η ισορροπία στον υδρολογικό αυτό κύκλο, το νερό μετά την λήψη της ενέργειας που μεταφέρει, επανεισάγεται στο υπέδαφος στην αρχική του θέση δια μέσου των γεωτρήσεων επανα - εισαγωγής.

 

Από τι εξαρτάται το αποτέλεσμα;

 

Η επιτυχία ενός συστήματος γεωθερμίας εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

1.    Ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου και των χρηστών του.

2.    Γεωλογικές συνθήκες όπως οι τύποι των εδαφών/πετρωμάτων και η παρουσία/απουσία υπόγειου νερού.

3.    Επαρκής μελέτη υπολογισμού θερμικών και ψυκτικών φορτίων στην φάση σχεδιασμού του έργου και σωστή πρόβλεψη της συμπεριφοράς του συστήματος τόσο στη ψύξη όσο και στην θέρμανση.

4.    Τεχνολογία γεωθερμικής εγκατάστασης.

5.    Μέθοδος κατασκευής γεωθερμικών γεωτρήσεων.

6.    Υλικά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

7.    Εμπειρία εγκαταστάτη, γεωλόγου και μηχανολόγου.

 

 

Δέκα λόγοι για να επιλέξετε γεωθερμία;

 

Οι λόγοι που θα μπορούσε ένας ενδιαφερόμενος να καταφύγει στις λύσεις της γεωθερμίας και της Γεωφυσικής για πλήρη αυτονομία στην ψύξη, στην θέρμανση και στην παροχή ζεστού νερού κατά την γνώμη μας εκτός από το μηδενικό κόστος συντήρησης και τις σχεδόν μηδενικές βλάβες κατά το διάστημα λειτουργίας, είναι οι εξής παρακάτω:

 

1.    Ανεξαρτησία από τις τιμές του πετρελαίου.

2.    Ανεξαρτησία από τις τιμές του φυσικού αερίου.

3.    Ανεξάντλητες ποσότητες ενέργειας που προέρχονται από το ίδιο το έδαφος χωρίς την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου στην περιοχή ενδιαφέροντος.

4.    Ικανότητα ψύξης, σε υψηλές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες (μεγαλύτερες δηλαδή από 40°C) με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος που αγγίζει π. χ. το 20% του ρεύματος που απαιτεί η ψύξη με ένα οποιοδήποτε κλιματιστικό.

5.    Σταθερή ετήσια θερμοκρασία στον χώρο με υγιεινή ατμόσφαιρα και πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος που μπορεί να επιτυγχάνεται με χρήση ενδοδαπέδιας ή επιτοίχιας θέρμανσης ενώ η ψύξη επιτυγχάνεται με fan coil χαμηλής κατανάλωσης και επιπέδων θορύβου.

6.    Πολύ χαμηλές καταναλώσεις ρεύματος με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην ανησυχεί για τον λογαριασμό του ρεύματος όπως θα ανησυχούσε στην περίπτωση του πετρελαίου ή του αερίου

7.    Περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση με πραγματικό σεβασμό στο περιβάλλον αφού εξασφαλίζει μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακος, μείωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

8.    Δυνατότητα εκμετάλλευσης της θερμικής αγωγιμότητας των εδαφών χωρίς την άντληση υπόγειου νερού. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται φαινόμενα υποβιβασμού ή και πλήρους απώλειας της υδροστατικής στάθμης σε μια περιοχή, φαινόμενα υφαλμύρωσης του υπόγειου νερού ή εισβολής του θαλάσσιου νερού στην ξηρά, φαινόμενα καθιζήσεων σε υφιστάμενες κατασκευές ή χημικά - φυσικοχημικά φαινόμενα αλλοίωσης της χημικής ποιότητας του νερού ή του εδάφους.

9.    Εγγυημένη απόδοση - απόσβεση της επένδυσης λόγω και του υψηλού συντελεστή απόδοσης των αναγνωρισμένων συστημάτων σε διάστημα από 3 έως 7 έτη, ανάλογα την χρήση και την εφαρμογή.

10. Ταυτόχρονη συμπαραγωγή ζεστού νερού και μάλιστα σε ποσότητες ανάλογες της χρήσης (ζεστό νερό σε κατοικίες, πισίνες, κ. α.).

 

Σύγκριση
 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>