Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα

Αναβαθμιση κτιριων, δείτε τις προτασεις μας » Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου

Περιγραφή

Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου
Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου
Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου
Αντισεισμικό σπιτι βαρεως τυπου

 Σας παρουσιάζουμε την νέα πρόταση μας για ασφαλή αντισεισμικό βιοκλιματικό σπίτι.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ STEEL HOUSE CONSTRUCTION SYSTEM  S C S

1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

Το S C S έχει ως βασικό δομικό υλικό τα χαλύβδινα λεπτότοιχα προφίλ θερμού γαλβανίσματος τα οποία έχουν διατομή C και U και διαστάσεις κατάλληλες ώστε να κουμπώνει το C (ορθοστάτης) μέσα στο U (στρωτήρας) και να επιτρέπει τη δημιουργία πλαισίων και πανέλων. Τα πανέλα από τα χαλύβδινα προφίλ δημιουργούν τις τοιχοποιίες της κατασκευής οι οποίες αποτελούν και τα φέροντα δομικά στοιχεία της. Οι διατομές που χρησιμοποιούνται στην εξωτερική τοιχοποιία τυπικά είναι ύψους 150 mm και πάχους 1.5 mm.

Σε θέσεις ανοιγμάτων ή ιδιαίτερων απαιτήσεων δημιουργούνται ενισχυμένες σύνθετες διατομές από περισσότερα προφίλ. Επίσης δημιουργούνται σύνθετες διατομές κατά περίπτωση για κατασκευαστικούς λόγους.

Οι συνδέσεις των μεταλλικών διατομών πραγματοποιούνται με συγκεκριμένες ποιότητες και διατομές αυτοδιάτρητων βιδών οι οποίες καθορίζονται από την μελέτη. Η σύνδεση των τοιχοποιιών με το έδαφος γίνεται με ειδικά τεμάχια γωνιών τα οποία βιδώνονται στους ορθοστάτες της τοιχοποιίας και ακυρώνονται εν συνεχεία στην υποδομή οπλισμένου σκυροδέματος με εκτονούμενα αγκύρια.

Στο εξωτερικό των μεταλλικών φερόντων στοιχείων της τοιχοποιίας τοποθετείται το OSB/3 (Oriented Strand Board – Προσανατολισμένη Ινοσανίδα) το οποίο έχει πάχος 22-18mm. Αυτή η ινοσανίδα κατασκευάζεται από ίνες ξύλου σε 3 στρώσεις οι οποίες συγκολλούνται με ειδικές κόλλες. Το OSB θεωρείται βασικό δομικό στοιχείο της κατασκευής κρίσιμο για την καλή συμπεριφορά της.

Η τοποθέτηση του OSB πάνω στα μεταλλικά πανέλα γίνεται με ειδικές αυτοδιάτρητες βίδες μεγαλύτερου ύψους ανά συγκεκριμένες αποστάσεις. Κατά τον τρόπο αυτό η κατασκευή επενδύεται πλήρως με OSB και δημιουργείται μια επιφάνεια στην οποία με ευκολία μπορούν να εφαρμοστούν οι μονώσεις και τα υλικά φινιρίσματος.

  

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ

Οι εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από χαλύβδινα λεπτότοιχα προφίλ θερμού γαλβανίσματος τα οποία έχουν διατομή C(ορθοστάτες) και U(στρωτήρες) με τρόπο όμοιο με αυτό των εξωτερικών τοιχοποιιών. Οι διατομές που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική τοιχοποιία τυπικά είναι ύψους 100 mm και πάχους 1.5 mm.

Με αντίστοιχο τρόπο με αυτόν της εξωτερικής τοιχοποιίας, σε θέσεις ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. ανοίγματα) ή για κατασκευαστικούς λόγους δημιουργούνται ενισχυμένες σύνθετες διατομές από περισσότερα προφίλ.

Οι συνδέσεις των μεταλλικών διατομών πραγματοποιούνται με συγκεκριμένες ποιότητες και διατομές αυτοδιάτρητων βιδών οι οποίες καθορίζονται από την μελέτη. Η σύνδεση των τοιχοποιιών με το έδαφος γίνεται με ειδικά τεμάχια γωνιών τα οποία βιδώνονται στους ορθοστάτες της τοιχοποιίας και ακυρώνονται εν συνεχεία στην υποδομή οπλισμένου σκυροδέματος με εκτονούμενα αγκύρια.

 

3. ΣΤΕΓΗ

Η στέγη δημιουργείται ανάλογα με την περίπτωση είτε με μεταλλικά δικτυώματα από διατομές C και U είτε με μεταλλικά πανέλα κατά τρόπο όμοιο με αυτό του πατώματος. Τα μεταλλικά στοιχεία της στέγης ευθυγραμμίζονται με τα μεταλλικά στοιχεία της τοιχοποιίας. Τυπικά χρησιμοποιούνται διατομές ύψους 100 με 150mm και πάχους 1.5mm.

Στην περίπτωση δικτυωμάτων χρησιμοποιούνται γαλβανισμένες διατομές τύπου ωμέγα πάχους μέχρι 1,25mm πάνω από τους αμοίβοντες για την εγκάρσια σύνδεση τους αλλά και για την στήριξη του OSB.

Ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένο χάλυβα χρησιμοποιούνται στη στέγη προς ενίσχυση συνδέσεων, αποκατάσταση διατομών και κατασκευαστικούς λόγους. Για τις συνδέσεις των προφίλ μεταξύ τους προβλέπονται συγκεκριμένες ποιότητες και διατομές αυτοδιάτρητων βιδών οι οποίες καθορίζονται από την ανάλυση.

Πάνω από τα μέταλλα του σκελετού της στέγης τοποθετείται OSB/3 15mm σαν ενίσχυση αλλά και σαν βάση για την επένδυση της στέγης με κεραμίδι ή άλλο υλικό.

Στην επιφάνεια του πατώματος της στέγης και στο εσωτερικό της κατασκευής τοποθετούνται οδηγοί γυψοσανίδας που είναι μεταλλικά προφίλ σχήματος ωμέγα πάχους 0,75 έως 1mm για την στήριξη των ψευδοροφών.

 

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - Σ. Ε. Θ.

Ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (Σ Ε Θ) ολοκληρώνει το S C S. Με τη χρήση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ελαχιστοποιούμε τις θερμικές απώλειες και προστατεύουμε την κατασκευή από τις καιρικές συνθήκες.

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζεται πάνω στο OSB με τη χρήση ειδικής κόλλας η οποία επιτρέπει την αναπνοή του της κατασκευής αλλά την πλήρη υγρομόνωση της. Δεν απαιτείται με τον τρόπο αυτό εφαρμογή μεμβράνης η οποία σε πιθανό τραυματισμό της εκθέτει την κατασκευή. Επίσης η χρήση κόλλας επιταχύνει την όλη εφαρμογή ενώ πρόσθετα πλαστικά στηρίγματα τοποθετούνται ανά συγκεκριμένες αποστάσεις για την πλήρη εξασφάλιση του ΣΕΘ.

Μετά την εφαρμογή της κόλλας τοποθετείται διογκωμένη πολυστερίνη 50mm πυκνότητας 20kg/m3 η οποία αποτελεί και το κύριο θερμομονωτικό υλικό.

Εν συνεχεία τοποθετείται η βασική στρώση κονιάματος. Πρόκειται για έτοιμα κονιάματα τα οποία αραιώνονται σε νερό και εφαρμόζονται με σπάτουλα ή με μηχανή σοβά.

Όσο ακόμα ο σοβάς είναι νωπός τοποθετείται υαλόπλεγμα και πιέζεται εντός της βασικής στρώσης σοβά. Το πλέγμα ενισχύει το σοβά και τον προστατεύει από ρηγματώσεις. Στις γωνίες τοποθετούνται ειδικά γωνιόκρανα.

Τελικά εφαρμόζεται η τελική στρώση σοβά. Ο σοβάς της τελικής στρώσης είναι έτοιμος ακρυλικός σοβάς με κοκκομετρία από 1.25 - 2.5mm κατ’ επιλογή.

Στην επιφάνεια της στέγης τοποθετείται  ασφαλτική μεμβράνη, ξύλινες τεγίδες 30 έως 50mm και τέλος το κεραμίδι ρωμαϊκού τύπου.

 

5. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

Τα εσωτερικά χωρίσματα επενδύονται με συστήματα ξηράς δόμησης και μονώνονται με χρήση πετροβάμβακα.

Ανάμεσα στους ορθοστάτες της τοιχοποιίας τοποθετείται μόνωση πετροβάμβακα 40 κιλών/μ3 πάχους 50 mm. Κάθε πλευρά επενδύεται με δύο φύλλα γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. τα οποία βιδώνουν με αυτοδιάτρητες βίδες στα μεταλλικά προφίλ. Όπου κρίνεται αναγκαίο τοποθετείται άνθυγρη γυψοσανίδα αντί απλής (π.χ. μπάνιο).

Σε θέσεις γωνιών τοποθετείται ειδικό τεμάχιο (γωνιόκρανο) εξωτερικά των γυψοσανίδων. Η τελική επιφάνεια στοκάρεται και μένει έτοιμη για βάψιμο.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στο εσωτερικό τελείωμα των εξωτερικών τοιχοποιιών της κατασκευής.

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους θα γίνουν ψευδοροφές από μεταλλικό γαλβανιζέ σκελετό και γυψοσανίδα πάχους 12,5 χιλ. Όλες οι ψευδοροφές θα περιλαμβάνουν μόνωση πετροβάμβακα 40 κιλών/μ3 πάχους 50 mm ανάμεσα στα μεταλλικά προφίλ. (Όπου κρίνεται αναγκαίο τοποθετείται άνθυγρη γυψοσανίδα).

 

6. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Περιλαμβάνεται το κόστος μελέτης και επίβλεψης φέροντος οργανισμού. Περιλαμβάνονται η αμοιβή μηχανικού για το πακέτο της στατικής επίλυσης και της επίβλεψης της εφαρμογής της. Αναλυτικά το πακέτο στατικής μελέτης περιέχει:

Τεύχος υπολογισμών & επίλυσης

Τεύχος ελέγχων διατομών & συνδέσεων

Τεχνική έκθεση

Σχέδια μεταλλοτύπων

Λεπτομέρειες συνδέσεων.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

α) Εξωτερικά Κουφώματα

Θα γίνει τοποθέτηση επάλληλων ή ανοιγόμενων κουφωμάτων αλουμινίου με χρήση διπλού υαλοπίνακα άριστης ποιότητας σε λευκό χρώμα στις διαστάσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Περιλαμβάνονται ρολά με ιμάντα σε όλα τα κουφώματα πλην του λουτρού, σήτες σε όλα τα κουφώματα (πλην της κεντρικής εισόδου) και ανακλήσεις στο παράθυρο του λουτρού.

Η κεντρική είσοδος είναι από M. D. F. δρυς λουστραρισμένη και περιλαμβάνει:

Κάσωμα κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδυμένο δρυς.

Πρεβάζια κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδ μένα δρυς.

Λάστιχα περιμετρικά.

Ανοξείδωτες κλάπες στήριξης και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 3 σημείων.

β) Εσωτερικές Θύρες

Οι εσωτερικές πόρτες κατασκευάζονται από M.D.F. λακαριστό και περιλαμβάνουν κάσωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης, πρεβάζια σε ίσια γραμμή από κόντρα πλακέ θαλάσσης, λάστιχα, ανοξείδωτες κλάπες και ανοξείδωτες κλειδαριές. Δεν περιλαμβάνονται τα πόμολα.

 

8. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Σε όλες τις επιφάνειες των πατωμάτων τοποθετείται ελαφροσκυρόδεμα (περλιτομπετόν) σαν βάση για την πλακόστρωση.

Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων και των μπαλκονιών (εκτός του λουτρού) επιστρώνονται με πλακίδια 33x33cm της εταιρείας CINCA μοντέλο MARFIM (επισμαλτωμένος τεχνητός γρανίτης) ή άλλα εγχώρια ή ευρωπαϊκά ίσης αξίας.

Το δάπεδο του λουτρού επιστρώνεται με πλακίδια λευκής μάζας 20x20cm, της εταιρείας SETTECENTO ή άλλα εγχώρια ή ευρωπαϊκά ίσης αξίας. Το ίδιο ισχύει και για τους τοίχους του λουτρού οι οποίοι θα επενδυθούν μέχρι το ύψος του πανωκασιού των εσωτερικών θυρών.

 Οι ποδιές των εξωτερικών κουφωμάτων στρώνονται με μάρμαρο άριστης ποιότητας.

 

9. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ποιότητα και είδος υλικών:

Σωλήνα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου UNIPEX–A 16x2.

 Εξαρτήματα  σύνδεσης  ορειχάλκινα  Β.Τ.

Σύστημα κτιριακής  αποχέτευσης  από  πολυπροπυλένιο.

Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης P.V.C. βαρέως τύπου 6atm.

Προβλέπεται υδραυλική εγκατάσταση που θα τροφοδοτεί με ψυχρό και ζεστό νερό το λουτρό και την κουζίνα με σωλήνες PVC ανάλογων διατομών. Πριν από τις συσκευές υδροληψίας θα τοποθετηθούν γωνιακοί διακόπτες για να είναι εφικτή η απομόνωσή τους.

Οι αποχετεύσεις θα γίνουν σε όλη τη διαδρομή τους με βινυλικούς σωλήνες βαρέως τύπου, διαμέτρου όπως προκύπτει από τη μελέτη, θα καταλήγουν δε σε μηχανικό σίφωνα και μέχρι τα όρια του κτιρίου.

Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση των σωληνώσεων της κεντρικής θέρμανσης.

Η όλη εγκατάσταση θα είναι κατασκευασμένη με δόκιμα υλικά και από ειδικούς τεχνίτες, εκτελεσμένη με όλους τους κανόνες της τέχνης για πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία.

 

10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει:

Hλεκτρ. παροχή αυτόματου πίνακα με γείωση και ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό.

Ηλεκτρ. παροχή κουζίνας.

 Ηλεκτρ. παροχή κουζίνας.

Φωτιστικά σημεία

Ρευματοληψίες απλές, σούκο και aircondition.

Λήψεις T. V. Ιντερνέτ και τηλεφώνου.

Γραμμή για θυροτηλέφωνο, μπουτόν έξω θύρας και κουδούνι

Γραμμή για θερμοστάτη χώρου.

Οι ηλεκτρικές γραμμές (καλώδια Ν Υ Α) τοποθετούνται εντός σωλήνα βαρέως τύπου (Σι-Μπι). Ο γενικός πίνακας είναι 36 θέσεων χωνευτός τύπου STAB και το υλικό (ασφάλειες, διακόπτες) είναι τύπου Hager.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιορίζεται ΜΕΧΡΙ της εξωτερικής πλευράς του οικήματος και ΔΕΝ περιλαμβάνει φωτιστικά, τηλεφωνικό κέντρο, διακόπτες, πρίζες, θυροτηλέφωνο, κεντρική κεραία.

 

11. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

α) Ντουλάπια κουζίνας

Τα ντουλάπια κουζίνας (κρεμαστά-βάσης) έχουν τις προβλεπόμενες από τα σχέδια διαστάσεις και περιλαμβάνουν:

 Κουτιά από λευκή μελαμίνη με P.V.C. πάχους 18mm για τις πλευρές και 8mm για την πλάτη.

Πάγκο πάχους 3cm. ανθεκτικό στην υγρασία και στη θερμοκρασία (τοποθετείται με «κρέμαση»).

Αρμοκάλυπτρο πάγκου (επιφάνεια αλουμινίου) για απόλυτη στεγανοποίηση.

Βάση νεροχύτη (λαμαρίνα) για προστασία από πιθανή διαρροή των σιφωνιών.

Μπάζα με μονωτικό στα κάτω μέρος για αντοχή στην υγρασία.

Συρταριέρα με μεταλλικούς οδηγούς.

Πιατοθήκη και λαβές ανοξείδωτες σε μοντέρνα γραμμή.

Πλαϊνά ντουλαπιών και φάσα κρυφού φωτισμού.

Τα πορτάκια κατασκευάζονται από χρωματιστή μελαμίνη με PVC.

 

β) Ντουλάπες Δωματίων

Οι ντουλάπες δωματίων έχουν τις προβλεπόμενες από τα σχέδια διαστάσεις και περιλαμβάνουν:

Κουτιά από λευκή μελαμίνη με P.V.C. πάχους 18mm για τις πλευρές και 8mm για την πλάτη.

Πορτάκια από χρωματιστή μελαμίνη με χοντρό P.V.C.

Μπάζα με μονωτικό στα κάτω μέρος για αντοχή στην υγρασία.

Συρτάρια με οδηγούς, ράφια και σωλήνα οβάλ.

 

12. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Το μπάνιο περιλαμβάνει:

Ένα νιπτήρα με βαλβίδα-σιφόνι.

Μία λεκάνη με καζανάκι και κάλυμμα καθίσματος.

 

Σύγκριση
 
Επόμενο >>