Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα

Η ανακαίνιση το 2018

  Η σημαντική κάμψη της κατασκευαστικής και οικοδομικής δραστηριότητας λόγω της κρίσης συνέβαλλε στην υποχώρηση της ζήτησης για τις εργασίες του κλάδου των κατασκευών και μάλιστα σε σχέση με το 2013 ακόμη περισσότερο, όπως προκύπτει και από την προηγούμενη κλαδική μελέτη της Hellastat παρουσιάζεται πολύ μικρή βελτίωση του κλίματος στις κατασκευές, βελτίωση που αντισταθμίζεται εν μέρει από την εξασθένηση των προσδοκιών και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

 

 Πλέον με το κλίμα στις νέες κατασκευές να παραμένει αμετάβλητο, ευνοημένες είναι πλέον οι ανακαινίσεις κτηρίων, οι ανακατασκευές των παλαιών σπιτιών ενώ έχουν παρουσιάσει αύξηση οι μερικές ανακαινίσεις, αναφέρομαι σε μικρές ανακαινίσεις που αφορούν επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, αυτές μπορεί να είναι π.χ. η ανακαίνιση κουζίνας, η ανακαίνιση ενός μπάνιου, και σπανιότερα μια μεγαλύτερου είδους ανακαίνιση.

  Σε ότι αφορά τις νέα κατασκευές καταλήξαμε στο συμπέρασμα να προωθήσουμε περισσότερο τις σύμμικτες κατασκευές ή ανακατασκευές κτιρίων, (λύση η οποία δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις συμβατικές) έτσι ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο και να μην αναγκαστούμε σε απολύσεις προσωπικού ή σε ακύρωση συμβολαίων συνεργασίας με επώνυμες εταιρείες τού κλάδου μας.

 Παρά τη σημερινή οικονομική δυσκολία οι ανακαινίσεις και οι αναπαλαιώσεις σπιτιών συνεχίζουν να πραγματοποιούνται λόγω τού ότι συμφέρουν σε σχέση με την κατασκευή ενός νέου κτηρίου. Κάπου εδώ έρχεται να στηρίξει και το εξ οικονομώ κατ οίκον και για τους δικαιούχους τουλάχιστον είναι πλέον ευκολότερο να πραγματοποιήσουν την όποια αναβάθμιση του ακινήτου που έχουν στην κατοχή τους.

 Ξαφνικά, εμφανίστηκαν πολλοί στο χώρο των ανακαινίσεων με αποτέλεσμα η αγορά να έχει κατακλυστεί από νέες εταιρείες ή γραφεία. Υπό τις παρούσες συνθήκες δημιουργήθηκαν δύο ειδών επιχειρηματίες, με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία όμως μεταξύ τους. Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να μειώσουν τις τιμές των υπηρεσιών τους για να αντέξουν λίγους μήνες ακόμα, έστω και αν αυτά τα οποία υπόσχονται απέχουν κατά πολύ από αυτά τα οποία θα δώσουν τελικά. Και αυτοί οι οποίοι βλέπουν στην παρούσα οικονομική κατάσταση την καταλληλότερη στιγμή για να εδραιώσουν την παρουσία τους με επιχειρηματική υγεία για ακόμη περισσότερη διάρκεια και συνέχεια.

 

Δημιουργών Τέχνημα.